Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Mazon
Hoewel de informatie op de website van Praktijk Mazon met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Praktijk Mazon streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Praktijk Mazon geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Praktijk Mazon behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.
Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Praktijk Mazon aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.


We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden .

Externe cookies

We gebruiken cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt en hoe lang u op de pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten.


Copyright 2021 Praktijk Mazon, Alle rechten voorbehouden.